Manifesto is een werkwoord

Sofico_Manifesto_Drawing

Het dertigjarig bestaan van Sofico in 2018 was een uitgelezen moment om de fundamentele waarden en visie van Sofico nog eens helder zichtbaar te maken. Daarom besloten we om er iets bijzonders van te maken. Geen ordinaire tekst met de zoveelste duiding, maar een heus boek waarin de waarden en manier van werken letterlijk zichtbaar worden gemaakt. 

De waarden van Sofico stoelen op vijf grote pijlers: Craftmanship (vakmanschap), Agility (wendbaarheid), Empowered teams (autonome teams), Shared leadership (gedeeld leiderschap) en Partnership (partnerschap). Deze waarden komen op elk van de acht themapagina’s terug. 

Elke pagina is in vijf gelijke delen gesneden, maar de tekst vormt één geheel. Door één van de vijf delen om te slaan verandert de betekenis van de tekst (en de tekening die ernaast staat) maar blijft het wel één geheel vormen.   

Future of endless possibilities

Hierdoor zijn er oneindig veel mogelijkheden (voor tekst én beeld) te vormen. Deze opzet weerspiegelt de werking van Sofico: alle autonome teams of afdelingen klikken in elkaar, kunnen verschuiven, zijn complementair en de uitkomst van de samenwerking is veelzijdig en steeds één samenhangend verhaal. 

Omdat de Sofico waarden en werkwijze een transparant en wendbare visie uitdragen, is het Manifesto niet enkel een intern (werk)document. Ook (nieuwe) klanten krijgen hun eigen exemplaar. 

Welkom bij Sofico

Elke nieuwe collega bij Sofico krijgt van Human Resources een eigen Manifesto. De team- of Unitcoach overloopt samen met de nieuwe collega’s de inhoudelijke pijlers en de lokale gebruiken. Deze laatste zijn pagina’s aan het einde van het boek waar samen wordt gekeken naar de lokale afspraken en gewoontes. Deze pagina’s kunnen – vanwege onze verschillende kantoren op verschillende continenten – variëren en zelf worden aangevuld. Dit gaat bijvoorbeeld over tradities bij verjaardagen, afspraken over reizen, verlof, samen eten, … 

Check check check 

Je weet niet of iets lekker is, zolang je het niet proeft. Daarom organiseert Sofico na zes maanden tewerkstelling steeds een informeel (groeps)gesprek met de nieuwe collega’s. Hierin wordt gepolst naar de correlatie tussen de waarden op papier en de werkelijke uitvoering en bestaan van deze fundamenten in de dagelijkse werking. Zo werken we voortdurend aan een veranderende en zichzelf verbeterende organisatie en cultuur.  

Het Manifesto is een werkdocument om voortdurend in het achterhoofd te houden. Het verdient een centrale plaats in elke toilet of woonkamer, zodat het zo nu en dan eens ter hand wordt genomen. Zo wordt iedereen die deel wil uitmaken van een groeiend bedrijf met ruimte voor initiatief eraan herinnerd dat de eerste die zijn carrière en kwaliteiten kan sturen hij of zij zelf is. Als bedrijf maken wij daar de ruimte voor. 

Tags


Share this story  —   Facebook     Twitter     LinkedIn     Xing

Meer reilen en zeilen bij Sofico