"Motiverende jobs leiden tot tevreden werknemers"

sofico-2

Door te zorgen voor zingeving, autonomie en meesterschap krijg je gemotiveerde werknemers

Corinne Martens , HR Manager

Zowat iedereen is het er over eens dat de krapte op de arbeidsmarkt in de toekomst alleen maar groter zal worden. Zeker in groeisectoren zoals logistiek, zorg én IT.  Sofico, het Gentse softwarebedriif dat zich met MiIes toelegt op de markt voor financiering, leasing, fleetbeheer en mobiliteitsbeheer, is zo'n snelle groeier die continu op zoek is naar nieuw talent. Het bedrijf telt intussen al 420 medewerkers waarvan 200 actief zijn in de Oost-VIaamse hoofdstad, de rest zit verspreid over kantoren in Australië, Duitsland, Frankrijk, Japan, Mexico, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

INVESTEREN IN ATYPISCHE PROFIELEN

"We kijken uit naar hoogopgeleide profielen met vooral een economische of IT-achtergrond. De instroom van nieuw talent is echter ontoereikend waardoor we andere oplossingen moeten zoeken. De voorbije jaren zijn we wat vaker internationaal gaan rekruteren, maar corona heeft dat veel minder evident gemaakt. Daarnaast investeren we in atypische profielen die beschikken over analytische skills en die interesse hebben in IT. Via individuele leertrajecten scholen we die mensen intern om. We moeten evolueren in de richting van 'hire talent, train skills'", benadrukt HR-manager Corinne Martens.

Vaak hechten werkgevers overdreven veel belang aan het juiste profiel voor een bepaalde vacature en dan is het moeilijk om die in te vullem De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wil daar iets aan doen door mensen met een diploma dat minder aantrekkelijk is op de arbeidsmarkt om te scholen en via gerichte coaching klaar te stomen voor één van de knelpuntberoepen Corinne Martens is alvast tevreden over de samenwerking met de VDAB: "We ondersteunen graag deze omscholingstrajecten. Achteraf gaan we praten met de kandidaten en dat leidt vaak tot aanwervingen."

We ondersteunen graag deze omscholingstrajecten. Achteraf gaan we praten met de kandidaten en dat leidt vaak tot aanwervingen.

Corinne Martens , HR Manager

BOEMERANGCARRIÈRES


Sofico blijft natuurlijk ook nog altijd gebruik maken van de klassieke rekruteringskanalen zoals advertenties en jobbeurzen. "Daarnaast stoppen we veel tijd en energie in onze sociale media. Sofico is een nichespeler die niet zo bekend is bij het grote publiek. Door continue interactie bouwen we dag in dag uit aan ons netwerk en dat levert steeds vaker spontane sollicitaties op", zegt Corinne Martens.

Het bedrijf maakt er ook een punt van om contact te blijven houden met de werknemers die het bedrijf verlaten hebben. "We hechten veel belang aan exitgesprekken en offboarding en dat levert vroeg of laat resultaat op. Zo benaderen we onze ex-medewerkers proactief en daarnaast zijn er vertrekkers die spontaan terugkeren. Het grote voordeel van dergelijke boemerangcarrières is duidelijk: beide partijen kennen elkaar waardoor verrassingen zo goed als uitgesloten zijn."

Het ambassadeurschap is een andere piste waar Sofico sinds een poos op inzet. Er bestaat geen beter uithangbord dan de eigen werknemers die het merk en de bedrijfscultuur uitdragen in hun kennissenkring. Net de authenticiteit hiervan maakt dit tot een interessant rekruteringkanaal.

CARRIÈREWIEL


Misschien nog belangrijker dan het aanwerven van mensen is het behoud van het grootste bedrijfskapitaal en daarvoor baseert het bedrijf zich op de theorie van Daniel Pink. Volgens deze Amerikaanse auteur laten mensen zich niet motiveren door primaire behoeften te bevredigen of door te straffen of te belonen. Nee, de mensen motiveren zichzelf en dat kun je stimuleren door te zorgen voor autonomy, mastery & purpose in de job. Die motivatiestrategie vertaalt zich bij Sofico onder andere in de aandacht voor carrièremanagement. "Door te evolueren van een carrièrepad naar een carrièrewiel willen we onze mensen een duidelijk carrièremodel voorleggen waarbinnen iedereen volgens zijn eigen interesses en vaardigheden zijn carrière kan uitstippelen. Ze nemen daarbij zelf het stuur in handen: willen ze hun werkveld verbreden, of willen ze zich net in een specifiek domein verdiepen... Het kan allemaal. Later krijgen ze ook de kars om bijvoorbeeld een leiderschapsrol op te nemen. We zijn ervan overtuigd dat motiverende jobs leiden tot tevreden werknemers", vat Corinne Martens de carrièrestrategie samen.

BEDRIJFSCULTUUR


Sofico heeft kantoren in 9 landen, verspreid over 4 continenten. Dat is een grote troef in het behoud van het aanwezige talent. "Wanneer er in een bepaalde regio minder opdrachten zijn, dan zullen we medewerkers uit die regio inschakelen voor projecten in een andere regio waar er wel heel veel werk is", aldus Corinne Martens. "Op die manier kunnen we onze mensen aan boord houden"

 
Een laatste belangrijk retentiemiddel is de bedrijfscultuur. Zo is de aandacht voor Corporate Social Responsibility (CSR) sterk gegroeid bij de kandidaten. "Bij Sofico bouwen we op dat vlak aan een coherent verhaal. Zo mogen we al enkele jaren pronken met het Oost-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Om die erkenning te krijgen, moet het bedrijf zich engageren een actieplan te realiseren rond 10 thema's. Wij gaan echter een pak verder", benadrukt David De Beukelaer, verantwoordelijk voor marketing en communicatie bij Sofico. 


In tijden van corona is het net iets moeilijker, maar het bedrijf doet er ook alles aan om de connectie met alle medewerkers te ondersteunen. "Het kan de fysieke contacten bij de koffiemachine niet vervangen, maar we proberen toch creatief te zijn door allerlei online te organiseren", zegt Corinne Martens. "Zo hebben we al een 'Reis rond de wereld'-quiz uitgaverkt en onder de noemer 'Cooking Apart Together' hebben we allemaal in onze eigen keuken staan koken terwijl verbon-den waren via de laptop."

Tags


Share this story  —   Facebook     Twitter     LinkedIn     Xing

Meer reilen en zeilen bij Sofico