Sofico behaalt Investors in People Silver accreditatie

iipcertificate-5ebaab0747f7e

Sofico heeft het Silver-certificaat van Investors in People behaald dankzij de initiatieven die het lanceerde in het kader van zijn ‘Leerorganisatie’-filosofie.

Slechts 15% van de bedrijven die het Silver-certificaat van IIP aanvragen, krijgen het ook, en Sofico heeft het certificaat nu behaald voor zijn kantoren in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het VK en voor zijn kantoor in Puebla, ten zuidoosten van Mexico City.

Sofico beschouwt de IIP-norm als een onafhankelijke maatstaf om de lopende ontwikkeling van zijn hr-processen en zijn peoplemanagementbenadering te helpen verbeteren.

Corinne Martens, de hr-manager van Sofico, zei: “We zijn heel trots op ons IIP Silver-certificaat, dat ons de nodige richtsnoeren biedt voor de continue verbetering van onze hr-processen.”

“Het idee achter onze leerorganisatie is om mensen aan te moedigen om binnen hun functie te groeien door voortdurend bij te leren en om mensen de controle over hun loopbaan in handen te geven door hen te stimuleren om zich door middel van een persoonlijke ontwikkelingsplan te richten op doelen voor de toekomst.”

“De onderliggende redenering is dat we liever hebben dat mensen binnen Sofico evolueren naar een nieuwe functie of job dan dat ze de onderneming verlaten op zoek naar een nieuwe uitdaging”, voegde ze toe.

Een belangrijk instrument in die benadering is het LMS (Learning Management System), dat focust op voortdurend bijleren voor alle werknemers en zo een cultuur van leren en ontwikkeling creëert.

Nieuwe werknemers worden de eerste zes maanden begeleid door een jobcoach – een senior werknemer van het bedrijf die die rol op zich neemt als extra verantwoordelijkheid – die hen helpt om een gepersonaliseerd leerplan op te stellen voor hun ontwikkeling.

Dat wordt gedifferentieerd op basis van hun functie en eerdere ervaring en helpt nieuwe werknemers om vertrouwd te raken met de werkpraktijken, beleidslijnen en hulpmiddelen bij Sofico. Het biedt ook inzicht in de fleet- en mobiliteitssectoren en in de Miles-oplossing van het bedrijf.

Het bestaande personeel wordt aangemoedigd om de controle over hun loopbaan in handen te nemen door een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen waarin ze loopbaandoelstellingen kunnen vastleggen en de nodige opleidingen en kennis aangeboden wordt om die doelen te bereiken. Binnen dat persoonlijk ontwikkelingsplan kunnen werknemers ervoor kiezen om een brede kennis te ontwikkelen van verschillende delen van hun job of een diepgaande kennis van slechts één deel.

Ze worden daarbij ondersteund door een loopbaancoach – alweer een senior werknemer die extra verantwoordelijkheid op zich neemt – die hun evolutie naar hun persoonlijke ontwikkelingsdoelen ondersteunt en monitort. Opleidingen kunnen intern of door een externe docent worden gegeven, in een klassikale setting, via online lessen of via zelfstudie.

In navolging van een recordverkoopjaar in 2019 heeft Sofico net een vijfjarenstrategie voor succes aangekondigd op basis van zijn lopende investeringen in mensen en vernieuwing

Het in Gent gevestigde bedrijf stelde vorige maand zijn Visie 2020-2025 voor aan zijn werknemers, waarbij het plannen beschreef die gericht zijn op het in stand houden van een gezonde groei van zo’n 15% per jaar door middel van voortdurende investeringen en productontwikkeling.


Share this story  —   Facebook     Twitter     LinkedIn     Xing

Meer reilen en zeilen bij Sofico