Onze technologieën

Onze succesformule: breng geavanceerde technologieën in handen van slimme mensen en geef ze de autonomie om ermee aan de slag te gaan.

Ontwikkelingsplatform

De server van de Miles-hoofdoplossing is ontwikkeld in JEE7 op Java 8.

Daarnaast hebben we een microserviceplatform gebaseerd op Kubernetes waarop onze microservices voornamelijk zijn gebouwd met het Java Quarkus.io-framework, maar ook niet-Java-services (met behulp van bv. Go) maken deel uit van onze opleveringspijplijn.

Voor op zich staande frontofficeoplossingen (web portals, mobiele apps enz.) vertrouwen we op verschillende technologieën: Google Web Toolkit, Angular, Flutter.

Architectuurframework

De afgelopen jaren hebben we onze Miles-hoofdoplossing uitgebreid met een cloud-based servicesplatform van de volgende generatie. Deze cloud-native microservicesarchitectuur maakt modulaire levering van functies, 24/7 beschikbaarheid en elastische on-demand schaalbaarheid mogelijk met bijna realtime data-integratie en geavanceerde analytische kracht.

Referentiearchitectuur

De referentiearchitectuur is een specifieke set van technologieën die worden gebruikt om alle componenten aan te brengen om te implementeren, te beheren en het implementatielandschap te monitoren. Het microservicesplatform maakt gebruik van verschillende componenten om zijn functie- en functionaliteitenset vast te stellen. De volgende lijst illustreert welke technologieën worden gebruikt binnen de referentie-implementatie.

API Manager

De 'API Manager' is een centraal onderdeel binnen het microservicesplatform. Het wordt gebruikt om een uniforme API-service aan te bieden aan de buitenwereld, servicedocumentatie te presenteren en fungeert ook als een controlelaag om het serviceplatform te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en kwaadwillig gebruik van services. Als onderdeel van de referentiearchitectuur heeft Sofico gekozen voor Tyk.

Identity Provider

De 'Identity Provider' is een andere belangrijke component in de architectuur die nauw integreert met de API Manager om te zorgen voor authenticatie en autorisatie op serviceniveau. Als onderdeel van de referentiearchitectuur heeft Sofico gekozen voor Keycloak.

Object Store

De 'Object Store' biedt cloud native object(bestands)-opslagfunctionaliteiten aan naar het microserviceplatform om gedistribueerde bestandsopslag beschikbaar te stellen aan de diensten die op het platform worden geïmplementeerd. Als onderdeel van de referentiearchitectuur heeft Sofico gekozen voor Minio (S3-compatibel).

Orchestration

De 'Orchestration'-laag van de referentiearchitectuur maakt gebruik van Kubernetes en focust sterk op CI/CD door gebruik te maken van tools zoals Jenkins, FluxCD & Helm Charts.

Reverse Proxy

De 'Reverse Proxy' maakt vereenvoudigd intern netwerken binnen het microservicesplatform mogelijk en biedt bescherming van buitenaf door het aantal poorten dat moet worden geopend naar het serviceplatform te beperken. Als onderdeel van de referentiearchitectuur heeft Sofico gekozen voor Traefik.

Logmanagement

De ‘Logmanagement’-componenten maken gecentraliseerde logging en loganalyse binnen het microservicesplatform mogelijk. Als onderdeel van de referentiearchitectuur heeft Sofico gekozen voor Elastic Stack.

Monitoring

De 'Monitoring'-functionaliteit maakt een grondige monitoring mogelijk van alle componenten die betrokken zijn bij het microservicesplatform. Als onderdeel van de referentiearchitectuur heeft Sofico gekozen voor Dynatrace.

Queuing System

Het 'Queuing System' biedt geavanceerde parallelle verwerkingsmogelijkheden aan het microservicesplatform. Als onderdeel van de referentiearchitectuur heeft Sofico gekozen voor Kafka.

Data Streaming

De 'Data Streaming'-component, die nauw verbonden is met het queuing system, maakt een snelle data streaming tussen databases en datapijplijnen mogelijk. Als onderdeel van de referentiearchitectuur heeft Sofico gekozen voor gebruik van Oracle Goldengate.

Miles-hoofdpakket – platformondersteuning

Het Miles-hoofdpakket kan draaien op een applicatieserver (Websphere, JBoss, Weblogic) in combinatie met een Oracle of SQL Server database. Het kan ook worden geleverd als container waarin JBoss EAP 7 wordt gebruikt als applicatieserver. Deze worden op verschillende platformen ondersteund: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux Server (of CentOS), Suse Linux Enterprise of Sun Solaris.