Veranderende markt

Autonoom rijden, geconnecteerde wagens, elektrische wagens, hybrides, waterstof, mobiliteit, abonnementen

De automarkt

De autosector maakt ingrijpende veranderingen door. Van de productie van mechanisch complexe, persoonlijke vervoersmiddelen in privébezit naar geavanceerde, elektrische, geconnecteerde, autonome voertuigen die deel uitmaken van een multimodaal mobiliteitsecosysteem.

De verandering vindt plaats tegen de achtergrond van verschillende gelijktijdige maatschappelijke trends:

  • eigendom naar gebruik
  • multimodale mobiliteit
  • klantgerichtheid
  • selfserviceopties
  • always-on
  • hypergeconnecteerd

Veel mensen kopen nog steeds een auto bij een autohandelaar, maar het gedrag van de consument is aan het veranderen en de verwachtingen van de klant verschuiven.

Meer klanten vergelijken auto’s online en stellen ze zo samen en sommigen kopen liever online.

Mensen beginnen om te schakelen van autobezit naar gebruik, net als bij de media. Om flexibele on demand toegang tot voertuigen aan te bieden, worden auto-abonnementen geïntroduceerd: een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van een auto + een aantal diensten met de mogelijkheid om op elk gewenst moment van voertuig te wisselen, diensten te wijzigen of te annuleren.

Met Miles bewijst Sofico dat het over diepgaande inzichten in de automarkt beschikt.

CEO klant


De autofinancierings-, leasing- en mobiliteitsindustrie

De klanten van Sofico vielen altijd in 1 van de 2 categorieën.

  1. Aanbieders van autofinanciering, gelinkt aan de autofabrikanten, die serviceproducten zoals leningen, verzekeringen of onderhoudscontracten aanbieden aan retailklanten (B2C).

  2. Leasemaatschappijen die een combinatie van financiering en diensten aanbieden aan bedrijfsvlootklanten (B2B).

De grenzen tussen beide markten zijn de laatste jaren vervaagd en mobiliteit wordt steeds belangrijker. Bedrijfsstrategieën worden aangepast en nieuwe innovatieve productaanbiedingen worden gelanceerd om toekomstig succes te verzekeren.


Miles is een fantastisch systeem. Dankzij de flexibiliteit kon Sofico het aanpassen aan onze behoeften tijdens de ontwikkeling van ons innovatieve nieuwe productaanbod.

CEO klant